groep 7 - herhalingstaak - cat. WW2

Doel
- De leerlingen herhalen werkwoorden: drie persoonsvormen tt.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- WW2: werkwoorden hebben drie persoonsvormen - Spelling in beeld c, blok 2, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - WW2)
- antwoordbladen (groep 7 - H - WW2)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW2)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.