groep 7 - herhalingstaak - cat. W1-W2 (0)

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met ei en ij.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W1: woorden met ei - Spelling in beeld d, blok 1, les 2
- W2: woorden met ij - Spelling in beeld d, blok 1, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - W1-W2 (0))
- antwoordbladen (groep 7 - H - W1-W2 (0))
- uitlegkaarten d (groep 7 - W1), (groep 7 - W2)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. De naam van deze herhalingstaak is: 7_h_w1w2-0. Het volgnummer (0) geeft aan: dit is de eerste herhalingstaak voor groep 7 over de categorieën W1 en W2. Taak 7_h_w1w2 zonder ‘0’ is eerder online geplaatst, maar komt inhoudelijk gezien na deze taak met volgnummer 0.