groep 5 - herhalingstaak - cat. R6-R7

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden op ~ee en woorden met een klankgroep op ~e.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R6: woorden op ~ee - Spelling in beeld a, blok 8, les 1
- R7: klankgroepen op ~e - Spelling in beeld a, blok 8, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - R6-R7)
- antwoordbladen (groep 5 - H - R6-R7)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R6), uitlegkaarten a (groep 4 - R7)
Deze uitlegkaarten zitten niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaarten daarom op het digibord of print ze.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.