groep 4 - herhalingstaak - cat. K1

Doel
- De leerlingen herhalen klankzuivere woorden (mkm en mmkm)
.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K1: klankwoorden mkm, mmkm - Spelling in beeld a, blok 1, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K1)
-
antwoordbladen (groep 4 - H - K1)
- uitlegkaarten a (groep 4 - K1)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.