groep 7 - 16 op een rij - cat. WW11-WW12

Doel

- De leerlingen oefenen het schrijven van persoonsvormen verleden tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:- WW11: werkwoorden: pv's onregelmatige werkwoorden - Spelling in beeld d, blok 2, les 3

- WW12: werkwoorden: vt regelmatige werkwoorden: ~de(n) of ~te(n) - Spelling in beeld d, blok 4,

les 1


Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW11-WW12)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW11-WW12)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.