groep 6 - herhalingstaak - cat. R18-R20

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met ’s (komma s).

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R18: meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o en ~u - Spelling in beeld c, blok 5, les 1
- R20: woorden met ’s~ - Spelling in beeld c, blok 8, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - R18-R20)
- antwoordbladen (groep 6 - H - R18-R20)
- uitlegkaarten c (groep 6 - R18), (groep 6 - R20)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.