groep 7 - herhalingstaak - cat. R22

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met een trema.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R22: woorden met een trema - Spelling in beeld d, blok 7, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - R22)
- antwoordbladen (groep 7 - H - R22)
- uitlegkaarten d (groep 7 - R22)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.