groep 5 - herhalingstaak - cat. R1

Doel
- De leerlingen herhalen verkleinwoorden.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R1: regelwoorden: verkleinwoorden - Spelling in beeld b, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - R1)
- antwoordbladen (groep 5 - H - R1)
- uitlegkaarten b (groep 5 - R1)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.