groep 6 - herhalingstaak - cat. R2-R3

Doel
- De leerlingen herhalen samenstellingen.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R2: samenstellingen - Spelling in beeld c, blok 4, les 5
- R3: woorden op ~t of ~d - Spelling in beeld a, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - R2-R3)
- antwoordbladen (groep 6 - H - R2-R3)
- uitlegkaarten c (groep 6 - R2), (groep 6 - R3)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.