groep 4 - herhalingstaak - cat. W1-W2

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met ei en ij.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W1: woorden met ei - Spelling in beeld a, blok 1, les 2 en blok 5, les 2
- W2: woorden met ij - Spelling in beeld a, blok 1, les 4 en blok 5, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - W1-W2)
- antwoordbladen (groep 4 - H - W1-W2)
- uitlegkaarten a (groep 4 - W1), (groep 4 - W2)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.