groep 7 - herhalingstaak - cat. R11 (2)

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met meer klankgroepen.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R11: woorden met meer klankgroepen - Spelling in beeld d, blok 1, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - R11 (2))
- antwoordbladen (groep 7 - H - R11 (2))
- uitlegkaarten d (groep 7 - R11)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. De naam van deze herhalingstaak is: 7_h_r11-2. Het volgnummer (2) geeft aan dat aan deze categorie dit jaar al eerder een herhalingstaak is gewijd: 7_h_r11. Bij sommige categorieën zijn meerdere herhalingstaken opgenomen. Dat zijn de categorieën waarvan leerkrachten hebben aangegeven dat daarmee vaker geoefend moet worden, omdat sommige leerlingen er moeite mee houden.