groep 5 - herhalingstaak - cat. K17

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met eeuw, ieuw en uw.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K17: woorden met eeuw, ieuw, uw - Spelling in beeld b, blok 3, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - K17)
- antwoordbladen (groep 5 - H - K17)
- uitlegkaarten b (groep 5 - K17), (groep 5 - K20)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. In deze taak worden klankwoorden met eeuw, ieuw en uw herhaald. Daarbij komt in enkele opdrachten ook het meervoud van deze woorden aan de orde. In Spelling in beeld b is daar een aparte uitlegkaart aan gewijd: K20: woorden op ~eeuwen, ~ieuwen en ~uwen. Die wordt pas behandeld in Spelling in beeld b, blok 7, les 3.
In het stukje Uitleg van herhalingstaak K17 wordt de uitleg van K20 met de volgende zinnen samengevat:
‘Maak je woorden op ~eeuw, ~ieuw of ~uw langer?
Dan blijven de letters eeuw, ieuw of uw staan:
een leeuw - twee leeuwen; nieuw - nog nieuwer; ik duw - wij duwen.’
De leerlingen wordt gevraagd naast uitlegkaart K17 eventueel ook uitlegkaart K20 door te nemen.