groep 4 - herhalingstaak - cat. K7- K8 (0)

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met een stomme e.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K7: woorden op ~en, ~er, ~el, ~e  - Spelling in beeld a, blok 3, les 1
- K8: woorden met ge~, be~, ver~  - Spelling in beeld a, blok 3, les 3
 
Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K7-K8 (0))
- antwoordbladen (groep 4 - H - K7-K8 (0))
- uitlegkaarten a (groep 4 - K7), (groep 4 - K8)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. De naam van deze herhalingstaak is: 4_h_k7k8-0. Het volgnummer (0) geeft aan: Dit is de eerste herhalingstaak voor groep 4 over de categorieën K7 en K8. Taak 4_h_k7k8 zonder ‘0’ is eerder online geplaatst, maar komt inhoudelijk gezien na deze taak met volgnummer 0.