groep 8 - herhalingstaak - cat. W15-W18

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met y.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W15: woorden op ~y - Spelling in beeld c, blok 7, les 4
- W18: woorden met y - Spelling in beeld d, blok 4, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - W15-W18)
- antwoordbladen (groep 7 - H - W15-W18)
- uitlegkaarten c (groep 6 - W15)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.
- uitlegkaarten d (groep 7 - W18)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.