groep 7 - herhalingstaak - cat. W17

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden die hetzelfde klinken.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- W17: woorden die hetzelfde klinken - Spelling in beeld c, blok 8, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - W17)
- antwoordbladen (groep 7 - H - W17)
- uitlegkaarten d (groep 7 - W17)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.