groep 7 - herhalingstaak - cat. W11

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met een c die als /s/ klinkt.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- W11: woorden met /s/ = c - Spelling in beeld c, blok 5, les 2

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - W11)
- antwoordbladen (groep 7 - H - W11)
- uitlegkaarten d (groep 7 - W11)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.