groep 6 - herhalingstaak - cat. W10

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden waarin de klank /ie/ als i geschreven wordt.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W10: woorden met /ie/ = i - Spelling in beeld b, blok 5, les 2, 4

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - W10)
- antwoordbladen (groep 6 - H - W10)
- uitlegkaarten b (groep 5 - W10)
Uitlegkaart b-W10 zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.
- uitlegkaarten c (groep 6 - W10)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.