groep 6 - herhalingstaak - cat. K16

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met ng en nk.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K16: woorden met ng en nk - Spelling in beeld b, blok 2, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - K16)
- antwoordbladen (groep 6 - H - K16)
- uitlegkaarten c (groep 6 - K16)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.