groep 5 - herhalingstaak - cat. R4-R5

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden waarin de a, de e, de o en de u klinken als een lange klinker.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R4: woorden op a, o en u - Spelling in beeld a, blok 7, les 1
- R5: klankgroepen op ~a, ~e, ~o, ~u - Spelling in beeld b, blok 1, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - R4-R5)
- antwoordbladen (groep 5 - H - R4-R5)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R4)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.
- uitlegkaarten b (groep 5 - R5)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.