groep 7 - herhalingstaak - cat. WW9-WW18

Doel
- De leerlingen herhalen persoonsvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW9: persoonsvormen tt: overzicht - Spelling in beeld d, blok 1, les 3
- WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~, ver~, ont~ - Spelling in beeld d, blok 8, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - WW9-WW18)
- antwoordbladen (groep 7 - H - WW9-WW18)
- uitlegkaarten d (groep 7 - WW9), (groep 7 - WW18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Opmerkingen:

1. Laat de leerlingen bij voorkeur geen losse persoonsvormen opschrijven. Bij iedere persoonsvorm die de leerlingen opschrijven, staat een onderwerp. Vaak is dat een persoonlijk voornaamwoord: ik, jij, hij, enzovoort. Werken de leerlingen niet op kopieerbladen? Laat hen dan bij iedere persoonsvorm ook het onderwerp opschrijven.  

2. Op uitlegkaart WW9 staat een overzicht. Over de verschillende categorieën persoonsvormen tegenwoordige tijd is eerder instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW1: werkwoorden herkennen - Spelling in beeld c, blok 2, les 1
- WW2: werkwoorden hebben drie persoonsvormen - Spelling in beeld c, blok 2, les 3
- WW3: werkwoorden met v en z - Spelling in beeld c, blok 4, les 1
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW5: persoonsvormen invullen - Spelling in beeld c, blok 6, les 1
- WW6: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou  - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

- WW7: werkwoorden: overzicht - Spelling in beeld c, blok 8, les 1

- WW8: werkwoorden: zijn, hebben, kunnen, willen, mogen, zullen - Spelling in beeld c, blok 8, les 3