groep 4 - herhalingstaak - cat. W7-W8

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met s~ en z~.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W7: woorden met s~ - Spelling in beeld a, blok 4, les 2 en blok 8, les 2
- W8: woorden met z~ - Spelling in beeld a, blok 4, les 4 en blok 8, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - W7-W8)
- antwoordbladen (groep 4 - H - W7-W8)
- uitlegkaarten a (groep 4 - W7), (groep 4 - W8)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.