groep 8 - 16 op een rij - cat. WW15-WW16

Doel
- De leerlingen oefenen werkwoordvormen verleden tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW15: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ten - Spelling in beeld d, blok 6, les 1
- WW16: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~den - Spelling in beeld d, blok 6, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - WW15-WW16)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - WW15-WW16)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.