groep 5 - herhalingstaak - cat. K7-R12

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met een stomme e.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K7: woorden op ~en, ~er, ~el en ~e - Spelling in beeld b, blok 1, les 1
- R12: klankgroepen met een stomme e - Spelling in beeld b, blok 4, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - K7-R12)
- antwoordbladen (groep 5 - H - K7-R12)
- uitlegkaarten b (groep 5 - K7), (groep 5 - R12)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.