groep 5 - herhalingstaak - cat. K18-K19

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden op ~ig(e) en ~lijk(e).

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K18: woorden op ~ig(e) - Spelling in beeld b, blok 6, les 1
- K19: woorden op ~lijk(e) - Spelling in beeld b, blok 6, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - K18-K19)
- antwoordbladen (groep 5 - H - K18-K19)
- uitlegkaarten b (groep 5 - K18), (groep 5 - K19)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.