groep 4 - herhalingstaak - cat. W3-W4

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met ou en au.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W3: woorden met ou - Spelling in beeld a, blok 2, les 2 en blok 6, les 4
- W4: woorden met au - Spelling in beeld a, blok 2, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - W3-W4)
- antwoordbladen (groep 4 - H - W3-W4)
- uitlegkaarten a (groep 4 - W3), (groep 4 - W4)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.