groep 4 - herhalingstaak - cat. R5

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind van een klankgroep.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R5: klankgroepen op /aa/, /oo/ en /uu/ - Spelling in beeld a, blok 7, les 3 en les 5

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - R5)
- antwoordbladen (groep 4 - H - R5)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R5)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.