groep 7 - vervroegde aanbieding - cat. W24

Doel
- De leerlingen leren een aantal Franse leenwoorden.

Dit is een vervroegde aanbiedingstaak. Over de categorie van deze taak wordt instructie gegeven in de volgende les:
- W24: Franse leenwoorden 1 - Spelling in beeld e, blok 2, les 2 en les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - VA - W24)
- antwoordbladen (groep 7 - VA - W24)
- uitlegkaarten e (groep 8 - W24)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de kaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Op verkenning
- Wijs op de bijzondere uitspraak van de woorden van opdracht 1. De ou van douche klinkt als /oe/, de letters ill van medaille klinken als /j/, de ui van etui klinkt als /wie/, de oi van croissant klinkt als /wa/.
- Vertel de leerlingen dat de woorden douche, medaille, etui en croissant uit het Frans afkomstig zijn. Kennen de leerlingen nog meer Nederlandse woorden die uit het Frans afkomstig zijn? Voorbeelden: giraf, bureau, chauffeur, retour, trottoir, populair, militair, plafond, diner, café, cadeau, punaise, enquête, enthousiast, conciërge, abonnee, etalage, horloge.

Extra bij Uitleg
- Laat de leerlingen de woorden op de uitlegkaart lezen. Laat de woorden hardop uitspreken om misverstanden over de uitspraak te voorkomen.
- Bespreek de betekenis van enkele woorden op de kaart, zoals courgette, braille, biscuit, en hangar.
- Bespreek bij opdracht 2 de aanvullende uitleg over Franse klanken in sommige Nederlandse woorden.