groep 5 - herhalingstaak - cat. R10-R11

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met meer klankgroepen.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R10: woorden met tweetekenklanken - Spelling in beeld b, blok 3, les 3
- R11: woorden met meer klankgroepen - Spelling in beeld b, blok 3, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 5 - H - R10-R11)
- antwoordbladen (groep 5 - H - R10-R11)
- uitlegkaarten b (groep 5 - R10), (groep 5 - R11)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.